Rotgert Mulder Consultancy

Rotgert Mulder Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau en geeft
organisaties ondersteuning en advies op gebied van:

  • Risk Management,
  • Internal / Operational Audit,
  • Internal Control,
  • Interim Management.

Samen met de klant zal gekeken worden naar de best passende oplossingen om te
komen tot adequate risicobeheersing, aantoonbaar in control zijn en continuïteit
van de bedrijfsvoering.

Daarnaast biedt Rotgert Mulder Consultancy een unieke tool aan, het Cultuur
Competentie Advies Model. Dit model is op basis van praktijkervaringen en
theoretische studie tot stand gekomen. Wij leggen graag uit wat dit model voor
uw organisatie kan betekenen.

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op
met behulp van het contactformulier.